IDA Management Sp. z o. o. została powołana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w celu zarządzania aktywami FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP.

Fundusze Inwestycyjne Aktywów Niepublicznych zostały utworzone wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w celu efektywnego zarządzania spółkami portfelowymi i nieruchomościami należącymi do Grupy ARP.

FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP pozwolą spółkom zwiększyć możliwości dostępu do szerszej palety instrumentów finansowych oraz zoptymalizować realizowane procesy restrukturyzacyjne i rozwojowe.

FIZAN jest podstawowym narzędziem przyjętym przez ARP w ramach realizacji strategii w filarze inwestycje.

/sites/default/files/bg-f1.jpg